Psihoterapeut Borovnica: “Alarm na kvadrat” je kada dete od 12 godina maltretira životinju

 Psiholog i psihoterapeut Vladimir Borovnica kaže za RTS da kada čujemo da nekog nešto zaboli, postoji empatija kao automatska reakcija. Ako neko to ne oseti ili pak uživa u nanošenju bola, visok je rizik da je i taj neko bio žrtva nasilja, poručuje Borovnica i dodaje da jedna trećina žrtava nasilja i sami postanu nasilnici.

Vršnjačko nasilje, nasilje u porodici, nasilje na društvenim mrežama. Gotovo da nema dana, a da ne bude objavljena vest da je došlo do nasilja, a nasilnici su i deca i odrasli.

Izvor: RTS :: Psihoterapeut Borovnica: “Alarm na kvadrat” je kada dete od 12 godina maltretira životinju

Bil Gejts: Radije bih kupio vakcine, nego otputovao na Mars 

Gejts je takođe govorio koliko je iznenađen što je postao glavni junak brojnih teorija zavere tokom pandemije korona virusa.

„To nisam očekivao”, misleći na sumnje da je profitirao od pojave virusa ili da je on taj koji je stvorio Kovid-19.

„Tokom pandemije sam dobijao na desetine miliona poruka da sam namerno izazvao virus ili da pratim ljude. Istina je, imam veze sa vakcinama, ali zato što želim da spasim živote.”

„Ove poruke su to nekako preokrenule. Pretpostavljam da su ljudi tražili ‘baborogu’. Lakše je biti zlonameran nego razumeti biologiju”, dodao je.

Kazao je kako je i on poput mnogih drugih filantropa upoznao seksualnog prestupnika i biznsmena Džefrija Epštajna.

„Obazriviji sam sada nego tada. Više će da vodim računa da ne ponovim grešku. Ipak, svuda se krećem i ne pokušavam da budem samotnjak.”

Izvor: Bil Gejts, zdravlje i novac: Radije bih kupio vakcine, nego otputovao na Mars – BBC News na srpskom

“Iskušenje postojanja”

“Čovek ne može nestati.
Njegov instinkt osvajača i analitičara doprinosi širenju njegove moći, ali tada se sve što je u njegovoj moći raspada u sitne komadiće: šta god on oživi, sve se okreće protiv nje. Rob sopstvenih kreacija, u ulozi tvorca nastupa kao nosilac Zla.
Ovo pravilo važi i za zanatlije i za naučnika, i apsolutno sve, od najmanjeg insekta do Boga.
Čovečanstvo bi i dalje moglo da živi u stanju stagnacije, produžavajući periode postojanja koji su mu dodeljeni, ako se sastoji isključivo od zveri i skeptika. Međutim, čovečanstvo, opsednuto efikasnošću, iznedrilo je osebujnu rasu svrsishodnih radnika, osuđenih na nestanak i od preteranog rada i od viška radoznalosti. Žureći da se pretvori u prah, pripremila je svoj kraj i svakim danom ga neumorno približava. Budući da je bliži raspletu nego svom poreklu, čovečanstvo može samo da daruje svoje sinove žarom izgubljenih iluzija uoči apokalipse…
Mašta lako crta takvu budućnost kada će ljudi složno vikati: Mi smo poslednji: umorni od budućnosti, a još više od sebe, iscedismo sok iz zemlje i opljačkamo nebo. Ni materija ni duh više nisu u stanju da hrane naše snove: u vaseljeni vlada ista suvoća kao i u našim srcima. I nigde drugde nema nikakve supstance: naši preci su nam u nasleđe ostavili svoje iscepane duše i kičmu pretvorenu u prah.
Avantura se završava, svest bledi. Naše pesme su se razletele u vetar, a sunce umirućih izlazi iznad horizonta.

👇
Emil Cioran, rumunski filozof i esejista

Ljubav

 1. Ljubav je ekstatična agresija.
 2. Ova agresija je uvek hermetički zatvorena u sebe.
 3. Ova agresija podrazumeva početni nedostatak privlačnosti.
 4. Svaka privlačnost je dugotrajna noćna mora lišavanja.
 5. Ova noćna mora nastaje doživljavanjem želje kao tereta.
 6. Želja je susret sa samim sobom kao sa silom.
 7. Osećaj sebe kao sile tišti svako prirodno biće.
 8. Mogućnost ljubavi javlja se samo kroz kult sopstvene želje, kao hir.
 9. Hir, oslobođen svih unutrašnjih barijera, je impuls ekstatične agresije.
 10. Hir je suprotan kapricu.
 11. Hir je oličenje savršenstva neprijateljskog prema prirodi.
 12. Kapric je posledica manjkavosti svojstvene prirodi.
 13. Nedostatak svojstven prirodi u svom najsvetlijem obliku ispoljava se kao strast.
 14. Ekstatična agresija sama po sebi pretpostavlja savršenu slobodu od strasti.
 15. Njegova suština je nekontrolisana intenzivna čežnja, rođena iz lične propasti.
 16. Mogućnost ljubavi se manifestuje kroz prihvatanje lične propasti kao podsticajnog trenutka unutrašnjeg zanosa.
 17. Ekstatično prihvatanje lične propasti je svojstveno apsolutnom kultu sopstvenog hira.
 18. Ovaj kult pretpostavlja potpuno uništenje svake ideje vrednosti.
 19. Ideja vrednosti je ukorenjena u prirodnom biću kao glavnoj prepreci za ispoljavanje njegove moći.
 20. Ideja vrednosti, ostvarena kao zabrana, pretvara prirodno biće u egzistencijalnog impotentnog.
 21. Ideja vrednosti, ostvarena kao opravdanje, pretvara dramu briljantnog zadovoljstva u bednu komediju sudbine.
 22. Hir koji ignoriše zabranu i opravdanje dovodi do ekstremnog odvraćanja pažnje.
 23. Nestanak pažnje oslobađa vid od glamura oblika.
 24. Oslobađanje vida od glamura forme je neophodan uslov za briljantno uživanje;
 25. jer je svaki oblik u stvari noćna mora.
 26. Odsustvo zabrane, opravdanje i potpuno rasejana pažnja – to su tri uslova za besprekornu ljubav.
 27. Besprekorna ljubav se iskazuje u ničim izazvanom nasilju.
 28. To znači da objekat nasilja u početku mora biti pasivan.
 29. Ekstatična moć navodi predmet nasilja na koiciju, kao na neku vrstu neumoljive igre.
 30. Besprekorna pasivnost objekta nasilja pojavljuje se u dva oblika.
 31. Prva pojava besprekorne pasivnosti je pasivnost leša.
 32. Druga maska besprekorne pasivnosti je pasivnost ogledala.
 33. Sa tačke gledišta besprekorne ljubavi, obe ove pojave su suštinski identične;
 34. jer ekstatični agresor mora videti leš kao svoju reflektovanu sliku.
 35. Neumoljiva igra ljubavne kopulacije nije ništa drugo do oživljavanje leša.
 36. Oživljavanje leša se vrši samo kao rezultat ispravne ekstaze.
 37. Međutim, leš nije ništa drugo do spoljašnji izraz pravog objekta nasilja.
 38. Pravi objekat nasilja postoji samo unutar ekstatičnog agresora.
 39. Ovo nije ništa drugo do skriveni centar savršene pasivnosti unutar samog bića.
 40. Ovaj centar je neka vrsta unutrašnjeg mrtvaca.
 41. Unutrašnji mrtvac se otkriva samo sa potpuno rasejanom pažnjom.
 42. Potpuno rasejana pažnja je manifestacija bezuslovno odlučne ljubavne aktivnosti.
 43. Glavna zabluda u rasejanju pažnje je put jednostavne autoerotike.
 44. Prava, ili sofisticirana auto-erotika se sastoji u kontinuiranom nasilju nad inertnom vaginom.
 45. Inertna vagina treba da bude sve ono što se spolja suprotstavlja ekstatičnom agresoru.
 46. ​​Dakle, svaki objekat spoljašnjeg sveta potencijalno je predmet ljubavnog nasilja.
 47. Vaginalna inercija je ključna tajna defektne prirode.
 48. Dakle, vaginalna inercija je skrivena supstanca kaprica.
 49. Inertna vagina je univerzalna slika vagine koja čeka poklon.
 50. U snošaju sa ženom ostvaruju se tri dara ravnodušnog falusa;
 51. jer ravnodušni falus traži projekcije sopstvene suštine spolja.
 52. Ova projekcija se vrši prevazilaženjem vaginalne inercije.
 53. Prvi dar bezstrasnog falusa je nastanak vampirskog devičanstva.
 54. Prava suština vampirskog devičanstva je nepovrediva surovost vatre, u kojoj se dešava neprestano uništavanje semena.
 55. Drugi dar bestrasnog falusa je prestanak menstruacije.
 56. Prestanak menstruacije je jedini uslov za saučesništvo žene u ekstazi.
 57. Treći dar bezstrasnog falusa je rođenje sterilne vagine.
 58. Sterilna vagina je spoljašnje oličenje centra savršene pasivnosti skrivenog unutar bića.
 59. Tek nakon prinošenja ovih darova postaje moguće praktikovanje koitusa sa ženom kao sa lešom.
 60. Samo takav snošaj sugeriše ničim izazvanu erekciju falusa.
 61. Ničim izazvana erekcija falusa se ne završava orgazmom;
 62. jer je iskustvo orgazma suprotno praksi briljantnog zadovoljstva.
 63. Fenomen orgazma je u osnovi svakog pomilovanja; dok blistavo zadovoljstvo sugeriše apsolutnu surovost.
 64. Postizanje orgazma podrazumeva prisustvo nekog cilja u igri.
 65. Dok je blistava naslada fontana koja se prevrće u sebe.
 66. Briljantno zadovoljstvo je vežba duše pred smrtonosnim iskustvom ekstaze.
 67. Čista ekstaza je potpuno ostvarena veza sa svojim skrivenim centrom savršene pasivnosti.
 68. Drugim rečima, čista ekstaza nije ništa drugo do koitacija sa svojim unutrašnjim mrtvima.
 69. Oživljavanje unutrašnjeg mrtvaca snagom čiste ekstaze dovodi do apsolutnog nestanka pasivnosti u sebi.
 70. Tako se skriveni centar savršene pasivnosti pretvara u centar paradoksalnog života.
 71. U ovom preobražaju, blagodatna usamljenost ljubavi se ostvaruje kao jedinstveni put čoveka.
  👇
  Geydar Dzhemal, javna ličnost, islamski filozof, pesnik, politički i društveni aktivista. Bio je osnivač i predsednik Islamskog komiteta Rusije

“Princip individuacije”

Istorija individuacije svake osobe je jedinstvena i neponovljiva. Dakle, ne postoje recepti za individuaciju. Kao što autoritativna Maria-Louise von Franz čvrsto tvrdi: „Proces individuacije per definitionem (po definiciji) je nešto što se može dogoditi samo jednoj osobi, a njegov oblik je uvek jedinstven. Mnogo toga zavisi od toga kakva je vaša porodica, od vaše lične istorije, detinjstva provedenog u određeno vreme i na određenom mestu, od društvenih i kulturnih uticaja i obrazaca koji vladaju u ovoj sredini. A na ovo se naslanjaju svi incidenti i sinhronistički događaji koji formiraju put života. Na kraju, svako od nas stvara svoju jedinstvenu istoriju, punu unutrašnjih protivrečnosti i polariteta, razrešenih ili nerazrešenih do trenutka naše smrti.”
Međutim, postoje i uobičajeni obrasci u individualizaciji. To su arhetipske teme i procesi. Kao što Maria-Louise von Franz kaže nakon gornje izjave: “„… uprkos svojoj (individuacionoj) jedinstvenosti za svaku osobu, postoje određene periodične karakteristike koje se ponavljaju i slične za svaki proces individuacije.”
👇
Mickey Stein, klinički psiholog i psihoterapeut