Da li postoji prirodno pravo?

Francis Russell Hittinger je na prelazu iz 1980-ih u 1990-te primetio da se svi oni koji podržavaju bilo koju od sledećih izjava nazivaju pristalicama prirodnog prava u različitim kontekstima:

1. pravne norme imaju unutrašnji neartikulisani moralni sadržaj („duh zakon”);
2. sudije i zakonodavci nemaju pravo da proizvoljno tumače pravne norme;
3. postoji prirodna konvergencija između pravnih i moralnih normi;
4. kategorija “dobar” prethodi kategoriji “pravo”;
5. nepristrasna načela pravde treba formulisati kao individualna ljudska prava;
6. ljudska priroda može delovati kao osnova za moralno teoretisanje.

Kao što se može videti, u različitim kontekstima, „teorija prirodnog prava“ može značiti moralni naturalizam, moralni realizam uopšte, teleološku etiku, desno orijentisanu deontologiju, interpretivizam u pravnoj filozofiji, koncept „živog ustava“, itd.
Neke od ovih definicija, što je čudno, međusobno se isključuju.
Na kraju krajeva, najšira definicija prirodnog prava je toliko sveobuhvatna da uključuje čak i one koncepte (kao što je utilitarizam) koji su tradicionalno bili u suprotnosti sa idejama prirodnog prava, te stoga ovaj tretman postaje nerazlučiv od moralnog objektivizma kao takvog.

Hitinger pripisuje ovu konceptualnu konfuziju dominaciji etičkog minimalizma u savremenoj moralnoj filozofiji, tendenciji moralnih filozofa da ignorišu složena metafizička pitanja.
Ovaj trend se, prema Hitingeru, zasniva na dva motiva.
Prvi od njih, agnostički ili kantovski, povezuje se sa potcenjivanjem ljudskih epistemičkih sposobnosti u spoznaji metafizičkih istina ili fundamentalnom nemogućnošću davanja definitivnih odgovora na važna ontološka pitanja.
Drugi motiv, hobsovski, ima veze sa građanskim sukobima oko ovih metafizičkih i religioznih doktrina koje ometaju miran suživot ljudi.
A pošto je za etiku fundamentalno da promoviše mir i rešava konflikte, etika bi, tvrde minimalisti, trebalo da bude ograničena na uski skup opštih propisa, odvojenih od bilo koje složene metafizike.

Ostavite komentar

Upišite vaše podatke ispod ili kliknite na jednu od ikona da se prijavite:

WordPress.com logo

You are commenting using your WordPress.com account. Odjava /  Promijeni )

Facebook fotografija

You are commenting using your Facebook account. Odjava /  Promijeni )

Povezivanje na %s