Dnevne arhive: 18/03/2023

“Lehrbuch der Liebe und Ehe”

“Priručnik ljubavi i braka”, autora Franz Blei-a.
Bio je esejista, dramaturg i prevodilac. Zapažen je i kao bibliofil, kritičar, glavni urednik i izdavač.
Bio je prijatelj i saradnik Franca Kafke

Odnos prema dubokom nesvesnom, a ne “ljubav prema sebi” 🙂

“Prava priroda bliskih odnosa je da oni nikada nisu bolji od toga kakvi ste sami sa sobom.
Način na koji se ponašamo prema sebi određuje ne samo naš izbor Drugog, već i kvalitet našeg odnosa sa njim…
Dakle, svi odnosi simptomatski odražavaju stanja našeg unutrašnjeg života i nijedan od ovih odnosa ne može biti bolji od našeg odnosa prema našem nesvesnom.”
👇
James Hollis, američki psihoanalitičar

Trenutak kada ljudsko biće postaje zauvek neslobodno, nesamostalno…

„Trenutak u kojem se “faza ogledala” završava, odlučno dovodi čitavo ljudsko znanje u posredovanje tuđom željom, konstituiše njegove objekte u apstraktnoj ekvivalenciji, zbog konkurencije drugih ljudi i pretvara ‘Ja’ u aparat za koji svaki instinktivni pritisak predstavlja opasnost.”
👇
Žak Lakan, francuski psihoanalitičar

Šta je simptom, po psihoanalizi?

„Simptom, kao odnos i čvor Imaginarnog, Simboličkog i Realnog, van značenja ili znanja, nije poruka Drugom i od Drugog, jer više nije interpretabilna. Ona je nužan rezultat susreta tela sa lalangueom.

Natalie Wulfing, britanska psihološkinja i psihoanalitičarka
(“Pisanje onoga što nije napisano”)