Dnevne arhive: 25/02/2023

Kako se istinski osloboditi od svih i svakoga?

“Ako hoćeš da budeš slobodan, prvo moraš da se oslobodiš okova svih onih nesrećnika koje si vezao za sebe. Tako si čvrsto povezan sa sopstvenom naklonošću.

Ako si nesrećan, nevoljan, ogorčen, da li je to zato što druge i dalje držiš pod strogom kontrolom svojih očekivanja i ideja o njima? Ne dozvoli da te bilo ko oko tebe razočara. Nikada te neće izdati onaj od kome niste položili zakletvu na vernost. Onaj koga nisi zatvorio u svoju tamnicu, neće ti pobeći.

Neće te razočarati onaj kome si dozvolio da bude nepredvidiv, neshvatljiv, tako radoznao i istinski živ.

Strah od neizvesnosti vas tera da svoje motive, interesovanja, ideje, navike namećete drugima čitavo vreme, da i ne primećujete i ignorišete nedoslednosti prema njima, koje se uvek tu i tamo javljaju.

Koliku ogromnu energiju i neljudsku napetost zahteva od vas to čudno opredeljenje da očekujete od sveta potpunu saglasnost sa vašim predstavama o njemu.

Oslobodite se oslobađanjem drugih od lažnog Sopstva.”
👇
Igor Nemoff, ukrajinski teolog, pisac, propovednik i misionar


Moja generacija (1974)

“Iznenada kobne noći te četrdesetdruge, godine

Činilo se kao da će sneg

A stigao je rat

I vojnik neki tuđ i strah

Mene majka moja rodi da sanjam o slobodi

U prvoj noći da čujem zveket

Da plačem sa rukom na usnama


Moja generacija iz četrdesetdruge

Dobro je pregurala burne dane te

Moja generacija iz četrdesetdruge

To je vreme spavala i čeznula za mlekom


Sad je vreme sasvim drugo i put svoj svako ima

Što god smo dalje sve više hoću

Da znam gde živi, gde pije, peva, gde je sad?


Moja generacija iz četrdesetdruge

Sva se već poženila i čuva slatku decu

Moja generacija iz četrdesetdruge…”
👇
Kornelije Kovač, srpski kompozitor, pijanista, aranžer

„DEPRESIJA I TELO”

„Depresija je nedostatak kontakta sa svetom“

„Ljubav i briga nas povezuju sa svetom oko nas i daju nam osećaj pripadnosti životu… Ljudi ne padaju u depresiju kada vole. Kroz ljubav se izražavamo i potvrđujemo svoje postojanje i svoj identitet.”

“Raspon osećanja koje osoba može da izrazi određuje širinu njegove ličnosti”

„Depresija je gubitak unutrašnje snage tela, što se može uporediti sa gubitkom vazduha u balonu ili gumi“

„Telo je skladište naših iskustava, kao i rezultat, ukupnost celokupnog životnog iskustva pojedinca. Na ovaj način, rad na telu pomaže da se obnovi potisnuta sećanja i potisnuta osećanja.”

„Depresija je oblik emocionalne i psihičke smrti. Što je depresija jača, to osoba više odbija da živi.

„Jedini efikasan lek za depresiju je povećanje smisla života povećanjem zadovoljstva koje iz toga proizilazi“

„Ako je izražavanje osećanja suzdržano, tok života je ograničen. Kao rezultat, to dovodi do daljeg potiskivanja osećanja, i na kraju do smrti dok je još živ. Depresija je život u smrti

„Život je sinonim za hrabrost. Čovekova hrabrost je merilo njegove vitalnosti“.

„Da bi se prekinuo začarani krug depresije, osoba mora biti dovedena u kontakt sa stvarnošću:

  1. Sa realnošću svoje životne situacije.
  2. Sa realnošću njegovih osećanja.
  3. Sa stvarnošću njegovog tela“

“Dolazimo u kontakt sa životom kada se naša energija ili osećanja šire na život oko nas.”

👇
Aleksandar Loven, američki lekar i psihoterapeut

Uzroci vs posledice

Uslov svih harmoničnih relacija, interakcija, korektnih odnosa je – 𝐫𝐞𝐜́𝐢 𝐬𝐯𝐞 𝐮𝐧𝐚𝐩𝐫𝐞𝐝 𝐢 𝐩𝐫𝐚𝐯𝐨𝐯𝐫𝐞𝐦𝐞𝐧𝐨, čak i onda ako vam se čini da nije važno.
Dr Jordan B Peterson, kanadski klinički psiholog, kaže da ako mora da se nešto prećuti je u redu, ako ste sigurni da će sve ostati u harmoniji između vas i drugih ljudi. “𝐀𝐥𝐢, 𝐧𝐞𝐦𝐨𝐣𝐭𝐞 𝐝𝐚 𝐥𝐚𝐳̌𝐞𝐭𝐞”, kaže Piterson.
Laganje i zakasnelo obrazlaganja je najgori vid manipulacije i prevare. Tako nastaju uzroci svih nevolja i katastrofa.
👇
-Fadil Jonuz-