Dnevne arhive: 02/02/2023

I SAD, i SSSR su od starih neprijatelja nacista stvarali nove saveznike 

Wernher von Braun je verovatno najpoznatiji „nacistički pokajnik“. On je, nakon pregovora sa američkom administracijom, do 1948. uspeo da  dovede veći deo svog naučnog tima, sa kojima je već radio na razvoju nemačkog raketnog programa, te raznih vrsta motora na tečna goriva. Taj tim naučnika je kasnije podeljen na tri dela, te su premešteni u vojnu bazu Fort Bliss u Teksasu i na poligon White Sands u Novom Meksiku. Deo nacističkih hemičara je svoj rad nastavio u postrojenju Fisher-Tropsh u Misuriju.

Početkom 1950. pokrenut je razvoj raketa srednjeg dometa u bazi Redstone, a operaciju je vodio Wernher von Braun sa timom od 130 nemačkih i američkih naučnika. U bazi Wright Paterson u Ohaju nalazio se drugi tim avio-inženjera, koji je radio na razvoju mlaznih aviona pod imenom „Lusty“ (Luftwafe Transfer Technology – tehnologija iz Luftwafea). Čuveni nemački fizičari Georg Goubau i Gunter Guttwein su svoj rad nastavili pod Američkom komandom veze (US Signal Corps) u laboratoriji blizu Bostona.

Svi ovi naučnici su sa sobom u SAD doneli i na hiljade patenata i naučnih procesa koji su bili novost za američku naučnu zajednicu.

Krajem pedesetih i početkom šezdesetih, Wernher von Braun će učestvovati u formiranju „Nacionalne aeronautičke i svemirske agencije“ – NASA. Von Braun će biti i glavni konstruktor rakete „Saturn-V“ koja će poneti prve ljude na Mesec, kao deo projekta „Apollo“. Veliki deo dizajna i naučnih principa rakete „Saturn-V“ je zapravo bio zasnovan na projektu V-2 nacističkih raketa, kojima su bombardovani evropski gradovi.

Izvor: I SAD, i SSSR su od starih neprijatelja nacista stvarali nove saveznike | Nacisti | Al Jazeera

Kolaps evropskog poretka

Na samim počecima antičke filozofije, Heraklit Efeski je uporedio prirodu stvari i sam život sa rečnim tokom vode i izjavio da su sve „stvari karakteristične po stalnom kretanju“. Međutim, celokupna poslednja istorija te kulture, koja se obično naziva evropskom i koja je sebi prisvojila pravo da vodi svoju istoriju od antike do danas, jeste istorija racionalnog uređenja jednog stabilnog sveta.
To je bio uređen kulturni prostor u kome svaka stvar ima svoje mesto u ovom „najboljem od svih svetova“. Uprkos raznim prirodnim i društvenim kataklizmama poput ratova, epidemija ili drugih više sile, evropski kulturni prostor je tokom vekova bio stabilna realnost, u kojoj su značenja i ciljevi, ideje o stvarnosti i samoj stvarnosti bili ubedljivo stabilni. Tome su doprineli takozvani metanarativi (sveobuhvatne interpretativne šeme, koje oblikuju i ograničavaju interpretativne strategije pojedinaca i institucija), odnosno velike priče u koje se stvarnost uklapala u poslednju trećinu dvadesetog veka i koje su se javljale kao metafizički oslonac za holističko tumačenje svega što se dešavalo.

Liotar je u Postmodernom stanju poistovetio početak postmoderne sa krizom metanarativa koji su obezbedili legitimitet i kohezivni poredak kulturi i društvu. Ova kriza se pokazala ne samo u simboličnom padu Berlinskog zida ili ranijem „Crvenom maju“ 1968. godine, već i u čitavom nizu kulturnih, ekonomskih i političkih procesa koji su doveli do rasta turbulencija i nestabilnosti u savremenom svetu.
Sve što je nekada izgledalo stabilno i izvesno počelo je da gubi takve karakteristike. Tamo gde je neko bio, počela je borba za to mesto i pokušaj da ga neko drugi zauzme, pa je nastalo nešto poput braunovskog kretanja: haotična i visoka mobilnost, koja je obuhvatila ljude, kapital, stvari i pojave u različitim aspektima.
Rezultat ovih procesa bio je gubitak legitimizacijskog univerzalnog značaja metanaracija i njihov fatalni kolaps.

Belgijanci izumitelji inovativnog i pametnog toaleta 

Pisoari sa automatskim sistemom za ispiranje su već rasprostranjeni. Međutim, inovacije se i dalje mogu razvijati, kao što su pokazala četiri dizajnera koji rade u kompaniji IPEE sa sedištem u Antverpenu.

Najnoviji izum belgijskih inženjera je dosta koristan, jer toalet nazvan Badi (Buddy) omogućava potpunu automatizaciju čišćenja VC šolje na veoma precizan i higijenski način.

Čak i posle prolaska pomalo nemarnog korisnika, toalet će biti savršeno čist, dodao je belgijski portal.

Visokotehnološki toalet korisnicima nudi povećanu udobnost u umirujućoj atmosferi zahvaljujući prigušenom osvetljenju.

Nema potrebe da pritiskate nekakvo dugme, samo odmahnite rukom da biste lako aktivirali toalet bez kontakta, što je izum za bolju higijenu.

Njegova upotreba je takođe deo održivog pristupa jer sa svojim patentiranim senzorima, taj novi sistem nezavisno prilagođava količinu vode koja je potrebna za evakuaciju otpada prema njegovoj količini i prirodi.

Izvor: Belgijanci izumitelji inovativnog i pametnog toaleta Badi :: Nauka i tehnologija

Čemu služe polja TO, CC i BCC u E-mail korespodenciji? 

Najčešća greška je zamena polja CC i BCC. U ovom članku razjasnićemo kako da najbolje koristite email.

Polje TO: Samoobjašnjavajuće. To polje uvek koristite kada nekome šaljete email. On naravno vidi Vašu email adresu. U ovo polje se stavljaju više emailova koji ne bi trebalo da budu vidljivi jedni drugima.

Polje CC: Na engleskom “Carbon Copy” ili “Courtesy copy“. Email u ovom polju vidi korisnik kojme se primarno šalje poruka. Zgodno je i ako želite da pošaljete cirkularni mail u firmi. Klikom na “Reply all”, odgovara se svima koji su spomenuti u ova 2 polja.

Gde ljudi greše?
Spomenuta greška nekoliko redova iznad je situacija kada onaj ko šalje email želi da odjednom svi dobiju isti email. Kada u polju CC stavite veliki broj emailova – oni će biti vidljivi svima iz tog polja.

Izvor: Čemu služe polja TO, CC i BCC u E-mail korespodenciji? | Blog