Anksiozna neuroza


“Već smo videli da se neuroze mogu definisati kao psihogene bolesti. U ovom slučaju, kako se ispostavilo, moraju se razlikovati od pseudo-neuroza, koje se javljaju sa kliničkom slikom neuroza, ali ih treba nazvati somatogenim. Možemo ih suprotstaviti neurozama koje su psihogene samo u širem smislu te reči, odnosno mogu se nazvati neurozama u širem smislu te reči.”

Ako je u slučaju somatogenih pseudoneuroza reč o mentalnim manifestacijama somatskih uzroka, onda se ispostavlja da se na te manifestacije javlja odgovorna mentalna manifestacija, pa se postavlja pitanje neurotičnih reakcija koje se mogu nazvati reaktivnim neurozama, jer odgovarajući reakcije su mentalne, a odgovarajuće bolesti su psihogene.

Među razmatranim neurotičnim reakcijama su tipične. Uobičajeni naziv za ovu vrstu reakcije je strah od očekivanja.
Kao što nepristrasni kliničar zna, strah od očekivanja je često zapravo patogeni faktor u okviru etiologije neuroze, odnosno sam fiksira prolazan i bezopasan simptom, skrećući pažnju pacijenta na sebe.

Praktičarima je poznat takozvani mehanizam anticipatorne anksioznosti: simptom izaziva odgovarajuću fobiju, a ta fobija intenzivira i perpetuira simptom, i tako fiksni simptom dodatno jača strah pacijenta od povratka simptoma.

Osoba se nađe zatvorena u začaranom krugu, koji je tako zatvoren,
da je pacijent jumotan u njega kao u čahuru.

Neuroze se mogu izvući iz ovog kruga ako je njihova terapija poput dejstva makaza. Moramo izvršiti koncentrisani napad i na simptome i na fobiju. Drugim rečima, u smislu simultane somatopsihičke terapije, jedna grana terapijskih makaza, sposobna da prekine neurotični krug, razbije ga, mora biti usmerena na autonomnu labilnost kao somatski pol bolesti, a druga grana terapijskog makaze se moraju primeniti na reaktivnu anksioznost očekivanja kao na mentalni pol bolesti.

Sam strah pokreće ono čega se pacijent plaši. Jednom rečju, ako je želja, kako kažu, otac zamislivog, onda je strah majka onoga što se dešava. Barem ovo važi za strah od čekanja. Vrlo često, čas neuroze udari upravo kada strah od očekivanja bolesti preuzme vlast u svoje ruke.

Šta je najstrašnije što se može očekivati u smislu ovog straha od čekanja? Pre svega, mora se reći da se naši neurotični pacijenti slažu sa Ruzveltom, koji je, u svojim čuvenim razgovorima u Fireside, jednom rekao: „Jedino čega se moramo plašiti je sam strah“. I zapravo, ono čega se naši pacijenti najviše plaše je sam strah. U ovom posebnom slučaju straha od očekivanja, možemo govoriti i o očekivanju straha. Sami pacijenti obično govore o svom strahu od straha. Reč je o uznemirenom očekivanju ponavljanja napada straha koji su već jednom doživeli.

Strah od straha je fenomen potenciranja, čiji smo analog već upoznali kada smo govorili o endogenoj depresiji, koja, uprkos svojoj endogenoj prirodi, implicitno uključuje reaktivni momenat, ne u odnosu na neku egzogenu komponentu, već kao reakciju na endogenost. od same depresije. Nerazumna teskoba takvih pacijenata u ovom slučaju služi kao osnov za dodatne muke. Strogo govoreći, to nije strah sam po sebi od onoga čega se naši pacijenti plaše, jer ako njihov strah od straha ispitamo do temelja, odnosno bukvalno, ako pronađemo osnovu zbog koje se naši pacijenti plaše straha, onda se ispostavlja: ​​oni njihov najveći strah je da anksioznost može imati „štetne posledice” po njihovo zdravlje. Tri su osnovne stvari na koje je ovaj strah obično usmeren: mogu se onesvestiti na ulici od jakog uzbuđenja, mogu se onesvestiti usled srčanog ili moždanog udara. Drugim rečima, iza straha od straha stoji, u zavisnosti od okolnosti, kolapsefobija, infarktofobija ili strokeofobija.

Sve ovo služi kao osnova da se pacijenti plaše straha. Koje su posledice ovog straha od straha? Iz straha od straha, pacijenti beže od straha, jednom rečju, beže od straha i paradoksalno ostaju na mestu, pa ćemo se pozabaviti prvom od ove vrste reakcija, odnosno agorafobičnom.

Tako se pokazalo da strah od straha, koji smo istražili do samog temelja, zapravo ima svoju osnovu: njegova „osnova“ je kolapsefobija, infarktofobija ili strokeofobija. Neophodno je voditi računa o tome kako se strah od straha, budući da se radi o sekundarnom strahu, odnosi na primarni strah koji je pacijent prvi doživeo, usled čega je razvio strah od straha. Za razliku od sekundarnog straha, primarni strah nema osnova, već ima razlog.

Razlika između razloga i uzroka može se objasniti na primeru straha od visine. Ovaj strah se može svesti na činjenicu da osoba postaje uplašena i jeziva zbog nedovoljne obučenosti ili zbog nedovoljne opreme. Ali strah od visine može nastati i zbog nedostatka kiseonika. U jednom slučaju imamo posla sa kukavičlukom, a u drugom slučaju sa visinskom bolešću. Prvi ima razlog, a drugi uzrok. Prvo je nešto mentalno, a drugo je nešto somatsko. Razlika između psihološke osnove i somatskog uzroka postaje jasna u sledećem primeru: luk nije osnova za plač, ali može biti uzrok suzenja. I obrnuto: golicanje nije razlog za smeh (šala bi mogla biti razlog za to), već je razlog koji može izazvati refleksni smeh.

Šta je somatski razlog primarnog straha naših pacijenata? Mogli bismo dokazati da hipertireoza često leži u osnovi agorafobije. Ali to nikako ne znači da hipertireoza sama po sebi može da izazove anksioznu neurozu – nešto poput somatogene pseudoneuroze, jer, na kraju mladosti, somatogena posledica i sporedna manifestacija bolesti povezanih sa hipertireozom je samo spremnost na strah, seme reaktivnog straha od očekivanja pada na tlo vegetativne spremnosti na strah i tada se već formira punopravna neuroza straha, odnosno reaktivna neuroza.

U stvari, ovde smo došli do pitanja neuropatologije koja leži u osnovi neuroza, a psihopatologije koja je njihov supstrat tek treba da se raspravlja. Smatramo da „prilično važni razlozi suzbijaju preterano proširenje koncepta neuroze“, a zajedno sa njim žalimo što je „deflacija u oblasti psiho- i neuropatije suprotstavljena jasnoj inflaciji na terenu“. neuroza“, jer mi smatramo „psihopatiju“ „konceptom vrednim da se sačuva“, uprkos njenoj starosti (uveo ju je 1891. Koh) i po analogiji sa konceptom „neuropatije“. Termin neuropatija se sada može odnositi na simpatikotoniju ili vagotoniju, u čiju legitimnost, kao i ranije, apsolutno ne sumnjamo. Korelacija između simpatikotonije i hipertireoze je poznata: oni se preklapaju.

Da li naš pristup neuropatskim poremećajima sugeriše da smo odložili svoje terapeutsko oružje i da smo osuđeni na terapeutski nihilizam i fatalizam? U samoj činjenici simpatikotonije ili vagotonije mi još uvek ne vidimo sudbinu. Ako jedna simpatikotonija može da dovede do sumanutog uzbuđenja, onda druga osoba sa simpatikotonijom, zbog identičnih neuropatskih poremećaja, neće biti uzbuđena, već samo animirana: jednostavno će biti sva na oprezu – do same periferije vidnog polja. Istovremeno, potrebno je pomenuti i jedan rad koji su u svojstvu neurološke poliklinike uradili kliničari, koji je „u procesu posmatranja uvek budnih, osetljivih i razdražljivih pacijenata sa jakom reakcijom ekspanzije iznenađujuće često otkrivao da imaju neuobičajeno široko vidno polje.” Slično, kod vagotonije, jedna osoba može biti sputana, stegnuta do konvulzija, da odloži stolicu u smislu spastične opstipacije, dok je druga osoba sputana samo u smislu unutrašnjeg mira.
Gete je jednom rekao da lutanja Vilhelma Majstera potvrđuju sledeće: „Mi po prirodi nismo obdareni nedostacima koji ne mogu da se pretvore u vrline i vrlinama koje ne mogu da postanu poroci.” Šta čovek pravi od svoje simpatikotonije ili svoje vagotonije, kako ih integriše u svoj život, kakav život gradi na njihovoj osnovi – sve to zavisi od duhovne ličnosti, a ne od tona simpatičkog sistema ili vagotonusa koji karakteriše njegov psihofiziološki organizam. Konkretno, neuro- ili psihopatska konstitucija se ne mora nužno manifestovati klinički. A pošto je to tako, mi, zapravo, nemamo pravo da govorimo o većoj ili manjoj ustavom određenoj labilnosti nervnog sistema ili psihe.

Ako se ponovo okrenemo sekundarnom strahu, onda se mora reći da ne postoji jedna vrsta reaktivnog straha – ovo je samo njegov prvi oblik – sa ostalim oblicima ćemo se upoznati kasnije. U obliku straha od straha, reaktivni strah se javlja kao refleksivni strah, odnosno može se razlikovati od tranzitivnog straha, kako bismo mogli nazvati fobični strah. Dakle, strah od nečeg specifičnog. Ovako ili onako, ali vremenom strah uvek traži i uvek nađe neki određeni sadržaj, neki predmet. Konkretizuje, kondenzuje na nekom sadržaju i na nekom objektu, koristeći ih kao centar kondenzacije.”

(Odlomak iz “Teorije i terapije neuroza”)

Viktor Frankl, austrijski neurolog i psihijatar, jevrejskog porekla, poznat i kao čovek koji je preživeo golgotu Holokausta, a najpoznatiji je kao osnivač logoterapije, tj. terapije smislom, čije su tehnike i cilj koncentrisani na smisao egzistencije i traženje tog smisla

Ostavite komentar

Upišite vaše podatke ispod ili kliknite na jednu od ikona da se prijavite:

WordPress.com logo

You are commenting using your WordPress.com account. Odjava /  Promijeni )

Twitter slika

You are commenting using your Twitter account. Odjava /  Promijeni )

Facebook fotografija

You are commenting using your Facebook account. Odjava /  Promijeni )

Povezivanje na %s