“Ego, glad i agresija”

“Poznata je poslovica koja kaže da je snop jači od isto toliko odvojenih grančica.
Zar ova poslovica ne potvrđuje jednostavnu naučnu činjenicu? Naravno da ne.
Izreke sadrže moral. Ovo znači da spajanjem nekoliko šipki zajedno povećavamo njihovu sposobnost otpora i činimo ih mnogo pogodnijim za odbtanu. Ili obrnuto: ako vam je potreban jak štap, nekoliko tanjih štapova povezanih zajedno će ga potpuno zameniti.

Integrativna funkcija ove vrste je još jedan aspekt ega. Ego deluje kao administrator, da tako kažemo, povezujući zajedno delovanje celog organizma sa njegovim primarnim potrebama; može se reći da priziva one funkcije celog organizma koje služe za zadovoljenje najhitnije potrebe. Čim se telo poistoveti sa ovom potrebom, ono svim silama počinje da traži njeno zadovoljenje, pokazujući neprijateljstvo prema svemu što to ometa.

Osoba prvo tvrdi: „Gladan sam“, a zatim „Nisam gladan“. Sa logičke tačke gledišta, ovde postoji kontradikcija, ali samo sve dok ovu ličnost posmatramo kao objekat, a ne kao prostorno-vremenski događaj. Između ove dve izjave uspeo je nešto da pojede. Dakle, oba puta je rekao istinu. Komplikovanija situacija se dobija ako se gladna osoba stavi u hermetički zatvorenu kutiju.
Neko ko je upravo rekao: „Gladan sam“ sada oseća: „Gušim se“, čak nije oboje „Gladan sam i gušim se“.
Sa stanovišta preživljavanja, disanje je važnije od hrane.

Kako to da ne uočavamo nespojivost ovakvih kontradiktornih izjava? Identifikacija (a ono što je rečeno o identifikaciji u svakom slučaju važi i za odbacivanje, utoliko što su obe međusobno komplementarne kontrafunkcije) prati formiranje figure na tlu. Funkcija zdravog Ega odgovara subjektivnoj stvarnosti i potrebama organizma. Ako, recimo, telo oseti glad, hrana postaje „geštalt“. Ego se identifikuje sa glađu („Gladan sam“) i odgovara na geštalt („Želim da jedem ovo“).

U slučaju osobe koja bi radije umrla nego ukrala parče hleba, Ego odbija mogućnost uzimanja hrane. Međutim, bez formiranja „figure na tlu“ on ne bi mogao ni da vidi ni da zamisli ovo parče hleba – otuđenje Ega od impulsa da uzme hleb i njegovo poistovećivanje sa zakonom bilo bi nemoguće.

Da su funkcije Ega identične figuri na tlu, bile bi suvišne, ali je njihovo učešće apsolutno neophodno u administrativnom zadatku usmeravanja svih slobodnih energija da bi se zadovoljile potrebe organizma, koji je u ovom trenutku figura.

Ova činjenica nas vodi do sledećeg bifunkcionalnog problema, problema gospodar-sluga. Frojdova primedba „Mi nismo gospodari u svojoj kući” važi samo kada Ego prima naredbe od instinkta u pogledu biološke sfere, a u pogledu društvene sfere – od savesti i okoline. Međutim, Ego nije samo sluga instinkata i ideologija; takođe je posrednik sa mnogim odgovornostima (prebacivanje odgovornosti na okolnosti ne pogoduje razvoju Ega).

Želja za suočavanjem sa samim sobom nastaje kao rezultat nedovoljne saradnje između funkcije Ega i organizma. Ako neko, na primer, odluči da je defekacija smetnja i neprijatnost i da su mu creva dužna da mu se implicitno u svemu povinuju, onda će takav majstorski stav zloupotrebiti funkciju Ega. Funkcije Ega su osmišljene da obezbede adekvatno zadovoljenje potrebe za defekacijom uz minimum utrošene energije i optimalan nivo uključenosti tela. Diktatorski, zastrašujući, kontrolišući Ego (što tačnije znači poistovećivanje funkcija Ega sa zastrašujućom savešću) daleko je od preuzimanja odgovornosti za organizam i prebacivanja istog (uglavnom kao kazna) na Id ili „telo“, kao da je to nešto što ne pripada „Ja“.

Koncept “Id” je moguć samo kao kontrapunkt konceptu “Super-Ego”. Dakle, to je veštačka, nebiološka konstrukcija stvorena funkcijom odbacivanja Ega. Formira se granica između prihvaćenih i odbačenih delova ličnosti, pojačava se cepanje ličnosti.

Drugim rečima, uzimajući Ego za supstancu, moramo priznati njegovu nesposobnost. Moramo se pomiriti sa zavisnošću Ega od zahteva instinkta, savesti i okruženja i u potpunosti se složiti sa Frojdovom nelaskavom procenom moći Ega. Kada, međutim, postanemo svesni sposobnosti Ega za identifikaciju, moraćemo da priznamo sebi da naš svesni um ima izuzetno važnu mogućnost, sposobnost da se identifikuje sa svime što smatra „ispravnim“.

Rudimenti „slobodne volje“ nalaze se u funkciji identifikacije/odbacivanja. Ova funkcija se često zloupotrebljava, ne umanjujući, međutim, činjenicu da se u njoj suočavamo sa principom svesne kontrole nad ljudskim „ja“.

Društvo mora da odredi koja će od identifikacija pojedinca biti poželjna za normalno funkcionisanje njegove holističke funkcije bez narušavanja procesa individualnog razvoja, mentalnog i telesnog zdravlja. Iako ovaj program izgleda jednostavno, on ispada iz vidokruga čovečanstva u ovoj fazi razvoja naše civilizacije. Pojedincu trenutno ne preostaje ništa drugo nego da izbegne mnoštvo identifikacija koje će sigurno dovesti do slabljenja integriteta ličnosti – što bi trebalo da se iskaže u unutrašnjim sukobima, rascepima ličnosti i sve većem osećaju nesreće. Ovi rascepi, sukobi i individualna nesreća odražavaju, na mikrokosmičkom nivou, trenutnu situaciju širom sveta.

Ako fudbalski tim ne usmeri svoju agresiju u takmičarski cilj, a nema drugih atraktivnih strana koje bi ujedinile njene članove, tim će se ili raspasti ili, u najgorem slučaju, obeshrabriti. Osobe sa određenom sličnošću će se skupiti i formirati grupe. Počeće da muče jedni druge, da se svađaju oko sitnica, a na kraju, ako ne bude prilike da se obnovi zajednica izvan postojeće granice, posvađaće se. Rezultat će biti raskol ili nejedinstvo.

U slučaju nejedinstva, neprijateljstvo će nestati, ali samo pod uslovom da prestanu svi kontakti. Kada postoji rascep i kontakt u isto vreme, uvek će biti uključena jedna od funkcija granice, bilo u obliku otvorenog ili tajnog neprijateljstva ili kao potisnuta želja za ponovnim ujedinjenjem kroz identifikaciju, kao skriveno prijateljstvo ili ljubav. Zona kontakta u ovim slučajevima poklapa se sa zonom sukoba. „Za borbu je potrebno dvoje.

Raskol između pojedinca i društva predstavlja slučaj zatvorenog kriminalca, čija je izolacija poprimila materijalizovani oblik zatvorskih rešetki. Prijateljski stav sa obe strane (oprost i pokajanje, respektivno) može eliminisati nejedinstvo i obnoviti kontakt. Ali fenomen kontakta nije trajan. Zasnovan je na iskustvu ponovnog ujedinjenja i biće zamenjen konfluencijom čim nekadašnji „zločinac” ponovo bude priznat kao član društva.

U slučaju pojave zločinca, rascep je odobren od strane društva, ali je i pojedinac sposoban da smanji takve podele. Čežnja za samoćom postavlja granicu kao prelaznu fazu, dok mizantropija ili generalizovana ideja progona vodi ka trajnijoj izolaciji. Političko mišljenje drugačije od mišljenja većine je sposobno da stvori novu stranku. Nova vera stvoriće novu sektu.

Da bi izbegao konflikte, da bi ostao u okruženju društva ili druge integralne formacije, pojedinac odbacuje one delove svoje ličnosti koji mogu dovesti do sukoba sa okruženjem. Izbegavanje spoljašnjih sukoba dovodi, međutim, do formiranja unutrašnjih. Nije uzalud što psihoanaliza iznova naglašava ovu činjenicu.

Dete strašno želi da ima određenu igračku. Ne dobija, ali zna da se može kupiti novcem u očevom džepu. Zna da će, ako uzme ovaj novac, doći do ozbiljnog sukoba sa ocem, koji kaže da je krađa greh i da se kažnjava. Poistovetivši se sa autoritativnom izjavom svog oca, on mora odbaciti, potisnuti svoju želju. Moraće da ga uništi, bilo potčinjavanjem i plakanjem, ili guranjem izvan Ega, potiskivanjem ili projektovanjem. Potiskivanje se postiže retroflekcijom agresije koja je prvobitno bila usmerena protiv frustrirajućeg oca, a sada je usmerena protiv sopstvene volje. Projekcija, kroz drugačiji i složeniji proces, vraća harmoniju između njega i njegovog oca, ali po cenu uništavanja harmonije u sebi.

Integritet zahteva unutrašnji mir. Unutrašnji sukob protivreči samoj suštini holizma. Frojd je jednom rekao da je intrapersonalni sukob kao da se dve sluge po ceo dan svađaju i prepiru koliko svaki od njih treba da radi.
Ako postoji rascep unutar ličnosti (na primer, između savesti i instinkta), Ego može ili biti neprijateljski raspoložen prema instinktima i odobravati savest (prihvatanje) ili delovati obrnuto (prkosno ponašanje).”
👇

Friedrich Salomon Perls, poznatiji kao Fric Perls, bio je nemački psihijatar, psihoanalitičar i psihoterapeut.
Perls je skovao termin „geštalt terapija“ da bi identifikovao oblik psihoterapije koji je razvio sa svojom suprugom Laurom Perls 1940-ih i 1950-ih

Ostavite komentar

Upišite vaše podatke ispod ili kliknite na jednu od ikona da se prijavite:

WordPress.com logo

You are commenting using your WordPress.com account. Odjava /  Promijeni )

Twitter slika

You are commenting using your Twitter account. Odjava /  Promijeni )

Facebook fotografija

You are commenting using your Facebook account. Odjava /  Promijeni )

Povezivanje na %s