Dnevne arhive: 02/01/2023

“Jung i gnosticizam”

“Jednostranost svesne orijentacije je prokletstvo modernog i, uopšte, čitavog zapadnog dela čovečanstava.
Stalno smo skloni da pravimo neopravdanu pretpostavku da ćemo, ako samo uradimo pravu stvar, uzeti jednu stranu medalje, a zanemariti drugu.
Naša privrženost da zauzmemo samo jednu stranu pogrešna zbog nedovoljnosti naših metoda, ali ne zbog neizbežne prirode stvarnosti. Interakcija i moguće ujedinjenje suprotnosti, očigledno, upravlja makrokosmosom Univerzuma, a takođe daje utisak da psiha vlada svetom.
Svesno teži nesvesnom, kao što svetlost stremi tami, kao što um teži osećanju i nadoknađivanju nerazumnog.
Jung je više puta skrenuo pažnju na činjenicu da kad god se u svesnom ponašanju pojedinca ponavlja dugotrajna jednostranost, u njegovom nesvesnom se aktivira suprotna kompenzacija.
Fanatik, čija je svesna privrženost jednoj tački gledišta bila osnova nesposobnosti da se sagleda ova potencijalna kompenzacija, teži da teži ka sve dubljem otuđenju zdrave dinamike svoje duboke psihe. Fanatično opredeljenje je, po definiciji, nesposobno je za zdravu kritiku jednostranosti svoje pozicije. Fanatik može da kritikuje sve i svakoga, osim sebe i svojih fanatičnih ideja. Stoga nastaje disharmonija koja kao rezultat odbijanja kompenzacionog uticaja budi destruktivne sile komponenti nesvesnog, koje slepo i nasilno počinju da preuzimaju odgovornost za pojedinca protiv njegove volje i zdravog razuma.
Neobjašnjive misli i raspoloženja, nasilni izlivi razdražljivosti, psihosomatske bolesti, halucinatorni upadi u svest – svi ovi i mnogi drugi simptomi su rezultat nespremnosti uma da postigne ravnotežu i harmoniju.
Kamen koji je bacio graditelj, postaje kamen temeljac tamnice u koju i sam graditelj dolazi da se zatvori. Kako u odnosu na pojedince, tako i u odnosu na kulturu: uskogrudost vodi u ludilo.”
👇
Stephan A. Hoeller, američki pisac, naučnik i neognostički biskup i profesor filozofije