Dnevne arhive: 25/12/2022

Slavoj Žižek: Zašto biti sretan kad možeš biti zanimljiv?

Žižek ističe da tradicionalni pogled na „sreću“, koji je za mnoge ljude hedonistički, ne uzima u obzir naše viđenje mnogih situacija.
Na primer, kada kreativni ljudi dobiju inspiraciju dok rade na projektu, često su spremni da trpe patnju zarad svoje umetnosti – pitanje da li će imati prijatna osećanja dok rade je nešto što se retko postavlja.
Ova ideja – da smo voljni da odustanemo od dobrog osećaja sve dok imamo nečim da težimo ili osećamo smisao – je stara. Niče je tvrdio: „Onaj ko ima razloga da živi može da podnese skoro sve.
Logoterapija austrijskog psihijatra Viktora Frankla fokusira se na ideju da je potraga za smislom glavni pokretač života. Žižek se na izvestan način slaže sa njima: on odbacuje hedonizam i promoviše ideju da su nam druge stvari, kao što je smisao, važnije za naše zadovoljstvo od jednostavnog dobijanja onoga što želimo.
Starije gledište, ali koje je imalo neuporediv uticaj na ideju dobrog života, jeste aristotelovski koncept eudaimonije. Iako se često prevodi kao „sreća“, bolje je misliti na „prosperitet“ ili „dobro živjeti“. Osoba koja postigne eudaimoniju će se verovatno osećati srećno, ali ne nužno.
Važno je da je subjektivni osećaj sreće samo mali deo dobrog života. Mnogi savremeni pristupi sreći je tretiraju kao višeslojnu stvar, čiji je samo jedan deo zapravo dobar osećaj.
Da biste postigli sreću, još uvek morate da imate osećaj svrhe i redovno se bavite ispunjavanjem aktivnosti koje prevazilaze puko zadovoljstvo.

Izvor: BUKA Magazin – Slavoj Žižek: Zašto biti sretan kad možeš biti zanimljiv?

MANDELIN EFEKT: VRATA U PARALELNE REALNOSTI 

Naučnici kažu da kvantni kompjuter povezuje 7 milijardi ljudskih umova na kvantnom nivou.
Njegova procesorska snaga je ekvivalentna istim – 7 milijardi ljudskih umova. I prethodni model sa 2048 kubita je to navodno već mogao da uradi. Sada je duplo jači, sa 4096 kubita, već na izlasku. Uči samostalno, povezuje sve neverovatnom brzinom.
Veštačka inteligencija koja sama rešava i stvara algoritme neverovatne složenosti. Zamislite da ova inteligencija upravo sada prati sve reakcije na „Mendelovski efekat“, ljudsko ponašanje u odnosu na sva ta različita kolektivna sećanja na prošlost, sve te – „promenu“ prošlosti, sve reakcije. Lično, više volim (i logičnije je) da verujem da je reč o paralelnoj stvarnosti druge zemlje gde je Dart Vejder rekao Luku istu stvar, ali na malo drugačiji način.
Paralelne stvarnosti su ono što jesu jer su same po sebi različite. Barem za nijansu. Ili, s druge strane, veoma, veoma. Do sada smo živeli u iluziji da postoji samo jedna stvarnost. Ovi kvantni dokazi upućuju na zaključak da se fizička stvarnost dešava u našoj svesti, a ne negde „tamo“, van nas.

Izvor: MANDELIN EFEKT: VRATA U PARALELNE REALNOSTI – Zvjezdarnik by Goga