Dnevne arhive: 01/12/2022

„Gaslighting“ – reč godine

Američki izdavač rečnika Merriam-Webster proglasio je “gaslighting” rečju godine, objašnjavajući da to odražava trenutno “doba dezinformacija”.
Prema Meriam-Websteru, 2022. godina je zabeležila porast od čak 1.740 odsto kada se traži reč, koja potiče iz naslova drame Patrika Hamiltona „Gas Light” iz 1938. godine.
Šest godina kasnije snimljen je film „Gaslight” o čoveku koji svoju ženu izluđuje paljenjem i gašenjem gasnog svetla, do te mere da i sama počinje da sumnja u sopstvene misli i mentalnu stabilnost.
Američki rečnik definiše gaslighting kao „čin ili praksu grubog dovođenja u zabludu, posebno za sopstvenu korist“. Neki stručnjaci opisuju „gaslighting” kao manipulaciju ludilom ili oblik emocionalnog zlostavljanja u kojem nasilnik manipuliše opisima situacije kako bi naterao žrtvu da posumnja u sopstveni doživljaj stvarnosti.

Izvor: Gaslighting: Merriam-Webster picks its word of the year – BBC News

Karl Gustav Jung – Struktura duše 

Duša, kao ogledanje sveta i čoveka, tako je raznovrsna da se sa beskrajno mnogo strana može posmatrati i procenjivati. Sa psihom nam je kao i sa svetom: sistematika sveta je s one strane čovekovog domašaja, stoga imamo samo praktična pravila i aspekte interesovanja. Svako sebi stvara sopstveni isečak sveta i za svoj privatni svet gradi svoj privatni sistem, često sa hermetičkim zidovima, tako da mu posle nekog vremena izgleda kao da je spoznao smisao i strukturu sveta. Konačno nikada neće shvatiti beskonačno. Iako je psihički pojavni svet samo deo sveta uopšte, ipak bi čoveku moglo da izgleda kao da bi ovaj, upravo kao deo, mogao biti shvatljiviji nego ceo svet. Međutim, pri tome čovek previđa da je duša jedina neposredna pojava sveta i da je stoga neophodni uslov opšteg iskustva sveta.

Jedine neposredno saznajne stvari sveta su sadržaji svesti. Ja ne želim da svet redukujem na predstavu o svetu, ali time želim da istaknem nešto slično, kao kada bih rekao da je život funkcija atoma ugljenika. Ova analogija pokazuje ograničenost profesionalnih naočara, kojoj potpadam čim zaželim da iskažem neko tumačenje o svetu ili čak samo o jednom njegovom delu. Moje gledište je, naravno, psihološko a još uz to ono sasvim posebno gledište praktičnih psihologa, čiji je zadatak da se brzo snađu u haotičnoj zbrci komplikovanih psihičkih stanja. Moje gledište prinudno mora da bude drugačije od gledišta onih psihologa koji mogu da neko izolovano psihičko zbivanje sa nepomućenim mirom eksperimentalno istražuju u tišini laboratorijuma. Razlika je otprilike kao ona između hirurga i histologa. Isto tako nisam metafizičar koji ima nešto da kaže o stvarima kao takvim, da li su one apsolutne ili slično. Moji predmeti se nalaze u okvirima iskustvenih granica.

Moja neophodnost je pre svega da shvatim kompleksne uslove kako bih o njima mogao govoriti. Komplikovano moram shvatljivo da označim i da diferenciram psihičke grupe činjenica. Ova diferenciranja ne smeju utoliko biti samovoljna, koliko je neophodno da postignem sporazumevanja sa mojim objektom, to jest sa mojim pacijentima. Stoga sam upućen na korišćenje jednostavnih šema, koje s jedne strane zadovoljavajuće izražavaju empirijska činjenična stanja, a s druge se priključuju na opšte poznate stvari i na taj način nalaze razumevanje.

Izvor: Karl Gustav Jung – Struktura duše – Princip.Info | Princip.Info

Pad demokratije širom sveta: Gušenje građanskih sloboda i propadanje vladavine prava najgore je u Mađarskoj, Poljskoj i SAD

Polovina svetskih demokratija je u stanju opadanja sa pogoršanjem građanskih sloboda i vladavine prava, a autoritarne vlade postaju sve represivnije, upozorio je u sredu Institut za demokratiju i izbornu pomoć (IDEA) sa sedištem u Stokholmu.
U godišnjem izveštaju IDEA navodi da se demokratske institucije podrivaju zbog ograničenja slobode izražavanja i rastućeg nepoverenja u legitimitet izbora.
Ruski napad na Ukrajinu, nadolazeća globalna recesija, klimatske promene i pandemija covid-19 doprinose pogoršanju stanja demokratije u svetu.
U poslednjih šest godina broj autoritarnih režima se udvostručio, ali se Afrika pokazala otpornijom na nestabilnost u svetu, a Gambija, Niger i Zambija beleže demokratski razvoj.

Izvor: Global State of Democracy Report 2022: Forging Social Contracts in a Time of Discontent | The Global State of Democracy