Dnevne arhive: 19/11/2022

Naučnici došli do novog otkrića o mozgu

Iako se još uvek vodi mnogo debata o tačnoj ulozi hipokampusa u ljudskom pamćenju, neuronaučnici su uvereni da on igra ključnu ulogu u izgradnji pamćenja i integrisanju u našu percepciju kako bi nam omogućio da donosimo odluke o budućnosti. Bolje razumevanje kako hipokampus funkcioniše u kontekstu sa drugim delovima mozga moglo bi jednog dana pomoći naučnicima da reše problem opadanja pamćenja.

Koristeći novu tehniku MRI skeniranja, koja koristi difuziju molekula vode kroz tkiva da bi stvorila kontrast, Dalton i njegove kolege su napravili mapu visoke rezolucije veza između hipokampusa i cerebralnog korteksa iz mozga sedam odraslih žena mlađih od starosti. od 35. Studija vezana za to istraživanje objavljena je u naučnom časopisu eLife.

Sada smo razvili prilagođenu metodu koja nam omogućava da potvrdimo gde se u hipokampusu povezuju različite kortikalne oblasti. Ovo nikada nije urađeno u živom ljudskom mozgu. Ono što smo uradili je da smo mnogo detaljnije pogledali puteve bele materije, koji su u suštini magistralni putevi komunikacije između različitih oblasti mozga, kaže Dalton.

Naučnici su otkrili da hipokampus ima različite mreže za razmenu poruka, od kojih je svaka povezana sa određenim delovima korteksa. Naše prethodno znanje o ovim vezama potiče od disekcija mozga primata, a rezultirajuća mapa mozga je u velikoj meri u skladu sa prethodnim saznanjima. Ali naučnici su sada otkrili mnogo veći nivo veza u oblasti vizuelne obrade ljudskog mozga i manje u frontalnim kortikalnim oblastima.

Postmortem analiza obavljena na primatima može otkriti finije detalje sve do ćelijskog nivoa, tako da je moguće da još nismo uspeli da razrešimo sve ove veze kod ljudi. Ili bi moglo biti da ljudski hipokampus zaista ima manje veza sa frontalnim oblastima nego što očekujemo i više veza sa vizuelnim oblastima mozga. Ovo ima smisla s obzirom na to da hipokampus igra važnu ulogu ne samo u pamćenju, već iu mašti i našoj sposobnosti da konstruišemo mentalne slike u svom umu, kaže Dalton.

— Read on www.b92.net/zivot/nauka.php