Dnevne arhive: 16/10/2022

Emocije iznad intelekta

Neka se niko ne pretvara da razume svet samo iz intelekta.
I ovo razumevanje (misli na svoje interpretacije, prim. F.J) se ostvaruje uz pomoć osećanja.
Stoga je sud intelekta u najboljem slučaju samo pola istine i mora, ako je pošten, ići toliko daleko da spozna da je nezadovoljavajući.”
👇
Karl Gustav Jung , švajcarski psihijatar i psihoanalitičar (“Psihološki tipovi”)

Udav i zec

Mnogi ljudi ne poseduju individualnost zbog divljenja prema drugoj osobi, često istog pola. Uvek se trude da budu kao ta cenjena osoba, gubeći tako priliku da postanu cenjeni oni sami.
Gledaju u drugu osobu (ili u kolektivnu ideju), kao što udav gleda u zeca (ili zec gleda udava).
👇
Mari-Luiz fon Franc je bila švajcarski jungovski psihoanalitičar i naučnik, poznata po svojim psihološkim interpretacijama bajki i alhemijskih rukopisa

Crvenokosa

Pripovedajući o snažnoj ljubavi koju je trideset godina ranije doževio jedan gimnazijalac u kasabi u blizini Istanbula, Orhan Pamuk u romanu Crvenokosa prikazuje jedan veliki ljudski zločin.
Dok sredinom osamdesetih godina majstor Mahmut, koji je kopao bunare na tradicionalan način i njegov šegrt “mladi gospodin” Džem, traže vodu na nepristupačnom terenu, jedna tajanstvena glumica svake večeri iznova priča stare bajke i priče u žutom šatoru koji se nalazi odmah izvan kasabe.

Sa jedne strane, roman govori o istinskom upoznavanju mladog junaka sa ljubavlju, ljubomorom, osjećajem odgovornosti i slobode, a sa druge, raspravlja o temama kao što su odnosi između oca i sina “autoritarizam” i razvoj individualnosti u različitim civilizacijama…

Nadgrobni spomenik Oskara Vajlda

U početku je mermerna ploča ispisana sa bezbroj grafita, ali pošto je očišćena, postavljeno je zaštitno staklo na kome se takođe ispisuju grafiti.