Dnevne arhive: 14/07/2022

Šta je zaista mislio Niče? Objašnjenje psihoanalitičara Karla Junga

Metafore Fridriha Ničea, izgovorene u prvom licu u ime Ničeovog “Zaratustre”, analizirao je Karl Gustav Jung na svom seminaru, koji je održan 1934-1939 i bio je u potpunosti posvećen “Zaratustri”. U nastavku sledi transkript seminara.

Jung smatra frazu Zaratustre – Ničeovom: „Kažem vam: treba da nosite haos u sebi da biste mogli da rodite zvezdu koja igra.”

Jung: „Niče” ovde očigledno govori o „poslednjem čoveku” za razliku od ljudi našeg vremena, koji su još uvek haotični. Nesvesno u njima još uvek nije sintetizovano; odnosno u njima još uvek postoji neka vrsta „vrelog lonca” u kome se elementi mogu ponovo formirati, gde se još mogu stvarati novi oblici i novi poredci. Stara alhemijska literatura je pokušala da govori o tome. Prvobitno stanje čoveka posmatrano je kao skup haotičnih elemenata koji su se sasvim slučajno pokazali izvan svakog organizacionog poretka; a zatim je proces vatre, u kome su ovi haotični elementi trebalo da se stope zajedno, proizveo, kako se pretpostavljalo, novi duhovni razvoj. Ova metafora je dugovala svoje postojanje osnovnoj ideji alhemijske filozofije, koja se izražavala u simbolima hemije. Alhemičari nisu mogli da koriste filozofske ili psihološke termine jer je bilo previše opasno pred crkvom govoriti o takvim stvarima. …

Naravno, Niče nije znao ništa o alhemiji. … Dakle za njega je ideja haosa koji postoji u svima bila neka vrsta kolokvijalne metafore, ali ova metafora je odgovarajući simbol za opisivanje neorganizovanog stanja nesvesnog, koje još uvek nije sintetizovano. Ovo stanje se kod svakog pojedinca izražava izvesnim nedostatkom orijentacije, nedorečenošću, stanjem sumnje, osećanjem nošenosti (lebdenja) „niz vetar” ili „nizvodno”, gubitkom smera i smisla života.

Jung nastavlja: „U određenim fazama analize, posebno na početku, ljudi vrlo jasno shvataju da imaju haos u sebi i da su izgubljeni u tom haosu. Oni ne znaju kuda vodi ovaj haotični pokret: često uopšte ne razumeju šta rade i o čemu im psiholog priča. Sve im izgleda apsolutno besmisleno i slučajno.”

Jung nastavlja: ​​„Sada, Ničeova ideja da se iz ovog odsustva reda mora roditi zvezda koja igra. Ovde se pojavljuje simbol plesa. Gde smo ga već sreli?

Učesnik seminara: „Stari pustinjak kaže da Zaratustra ide svojim putem kao igrač.”

Jung: „Tako je. „Ples“ se odnosi na Zaratustru, ali postoje i druge paralele. “Zvezda koja pleše” može biti “svetlucava zvezda”; šta simbolizuje u ovom slučaju?

Učesnik seminara: „Individuacija“.

Jung: Da. Zvezda koja “pleše” ili “treperi” … bila bi simbol individuacije, simbol koncentracije žive iskre, iskre vatre, od koje je počelo stvaranje sveta, prema gnostičkom mitu. (Centralni motiv u gnosticizmu je prisustvo božanske iskre u čoveku, koja istovremeno ukazuje na njegovo nebesko poreklo i njegov eventualni povratak u više (nebeske) oblasti.)

Učesnik seminara: „Zaratustra je rekao da je u čoveku moguće pronaći klicu najveće nade. Da li to znači da je osoba koja je postigla svoju „individuaciju“ najveća nada čoveka?

Jung: „Ova klica najveće nade je „zvezda”.

Jung nastavlja: „Čovek mora da posadi seme, koje mora da raste u obliku biljke, biljka bi stvorila cvet, koji bi bio ’zvezda’. to bi bilo ono što zovemo biljka joge sa cvetovima zvezda. postoji vekovna pesnička metafora koja nebo sa hiljadama zvezda naziva livadom sa cvećem; cveće ima zvezdastu, simetričnu strukturu. pa ako čovek uspe da u sebi uzgaja ovo seme, kao da bi sadržao u sebi svetlucavu zvezdu. ovo objašnjava plesni pokret; neprestano svetlucanje zvezde simbolizuje njenu blistavu energiju. ova intuitivna ideja objašnjava višestruke ruke hinduističkih bogova. višestruke “ruke” simbolizuju svetlucavu aktivnost božanskog tela. te ruke kao da su u pokretu. oni simbolizuju ogromnu energiju koja teče od boga. slika kreativnog Šive, Šive u njegovoj najsavršenijoj manifestaciji – posebno u lamaističkom kultu – ima 36 krakova, a ponekad i 72. Ruke formiraju krunu oko Šive kao zraci koji izlaze iz sunca ili zvezde.

Analize pokazale, morska voda na crnogorskim kupalištima sanitarno ispravna

U Herceg Novom uzorkovana je voda na ukupno 21 lokaciji, od čega je na njih 19 ona bila odličnog, a na dvije dobrog kvaliteta.

-Po nalogu Uprave za inspekcijske poslove, odsjek za inspekciju za vode, urađena je vanredna analiza kvaliteta morske vode na obuhvatu kupališta 9H i 9H1, Dobrota, opština Kotor.

Mikrobiološke analize su pokazale da je morska voda na ovoj lokaciji van propisanih granica, te je inspektor za vode preduzeo postupanja u cilju zatvaranja kupališta i zabrane kupanja na istima.
— Read on bokanews.me/analize-pokazale-morska-voda-na-crnogorskim-kupalistima-sanitarno-ispravna/

Večeras očekujemo najveći supermesec. Može li to zaista uticati na san?

Danas očekujemo najveći ovogodišnji supermesec – fenomen u kome se mesec čini najvećim i najsjajnijim!

Postoje razna verovanja i rasprave o tome da li pun mesec zaista utiče na kvalitet sna. Uticaj Meseca na ljudsko ponašanje i zdravlje se proučava stotinama godina.

I dok je uticaj Meseca na plimu i oseku odavno naučno dokazan, još uvek ima mnogo nepoznanica kada je u pitanju uticaj Meseca na biljke, životinje i ljude.

I čini se da nisu sve samo nagađanja. Dosadašnja istraživanja su pokazala da pun mesec i mesečeve promene zaista utiču na san i kvalitet sna,

— Read on www.verywellhealth.com/does-a-full-moon-affect-sleep-5225033

Neverovatno rendgensko otkriće: Otkriven ranije nepoznati Van Goghov autoportret

Nacionalne galerije Škotske otkrile su do sada nepoznati autoportret Vinsenta Van Goga. Izvanredno otkriće, za koje se veruje da je prvo za instituciju u Velikoj Britaniji, otkriveno je rendgenskim snimkom Van Gogove “Glave seljaka” (1885) uoči predstojeće izložbe “Tendencija impresionizmu” u Kraljevskoj škotskoj akademiji u Edinburgu.

— Read on news.sky.com/story/vincent-van-gogh-self-portrait-x-ray-uncovers-secret-artwork-hidden-for-more-than-a-century-12651479