Dnevne arhive: 19/06/2022

Psihologija: Zašto je vaša omiljena boja verovatno plava?

Neki istraživači su u prošlosti iznosili teoriju da je ova konkretna preferencija boje, ukorenjena u rodu, evolutivna: žene su bile sakupljači u društvima lovaca i sakupljača, glasi ta teorija, i stoga im je bila potrebna preferencija boja povezana sa bobicama.
To je potpuna glupost, kaže Jonauskajt, koja se poziva na nekoliko skorašnjih studija koje su se bavile preferencijama boja u neglobalizovanim kulturama – u selima u peruanskoj Amazoniji, na primer, i u grupi koja traži hranu u severnim prostranstvima Republike Kongo.
Nijedna devojčica nije iskazala naklonost prema roze boji.
„Da bi dečaci imali ovu naklonost ili odbojnost, ta averzija mora da bude kodirana kao društveni identitet”, kaže ona.
— Read on www.bbc.com/serbian/lat/svet-61748490

Psiholog naveo tri koraka za pomoć deci koja prolaze kroz razvod roditelja

Velik broj dece sa kojom razgovaram kažu da ih roditelji stalno “uvlače” u svoje rasprave, stalno im prepričavaju svoje strane priče, govore negativno i loše jedni o drugima”, objasnio je.

On je dodao da za decu to stvara napetost.

“Roditeljski posao je da zaštiti decu u ovom svetu, a jedan od  kvaliteta odgovornog roditelja je sposobnost da razmišlja o potrebama svog deteta uz održavanje korektnog odnosa s drugim roditeljem”, zaključio je Papaleo.

On je takođe rekao da bi roditelji trebalo da donose odluke gledajući na situaciju očima svoje dece i da bi trebalo da učine ono što je najbolje za njih.

Za mnoge ljude razgovor sa decom o razvodu predstavlja neverovatno težak zadatak. Ali Papaleo je ponudio nekoliko saveta po tom pitanju.

— Read on rs.n1info.com/zdravlje/psiholog-naveo-tri-koraka-za-pomoc-deci-koja-prolaze-kroz-razvod-roditelja/

Migrirajuće vanzemaljske civilizacije i međuzvezdana kolonizacija

Civilizacijama nisu potrebne superbrze svemirske letelice da bi putovale među zvezdanim sistemima.
Planete koje lutaju svemirom bez veze sa zvezdama mogu se koristiti za duga putovanja. Tako barem tvrdi Irina K. Romanovskaia, profesorka fizike i astronomije na Houston Community College.
Autorka smatra da bi ova ideja mogla imati važne implikacije u potrazi za vanzemaljskom inteligencijom jer bi napredne vanzemaljske civilizacije mogle da ostave vidljive tehnološke tragove na lutajućim planetama tokom migracije.
Potraga za tehno-potpisima proizvedenim migrirajućim vanzemaljskim civilizacijama može se opisati kao potraga za migrirajućom vanzemaljskom inteligencijom (SMETI), kaže Romanovskaja. „Verujem da vanzemaljske civilizacije mogu da koriste planete koje slobodno lutaju kao međuzvezdani transport da bi dosegle, istražile i kolonizovale planetarne sisteme. njihove tehno-potpise i artefakte“, objašnjava autorka.

Извор: Migrating extraterrestrial civilizations and interstellar colonization: implications for SETI and SETA | International Journal of Astrobiology | Cambridge Core

Autoritativni roditeljski stil najpogodniji za dijete

Istraživanja sugerišu da je autoritativni stil najpogodniji za dijete. On je povezan sa boljim socijalnim vještinama kod djece, korištenjem adekvatnih strategija učenja i služi kao protektivni faktor od nastanka raznih psiholoških smetnji. Budući da autoritativni roditelji postavljaju jasne zahtjeve i pravila, ali i pružaju podršku, njihova djeca imaju visoko samopouzdanje i orijentaciju ka postignuću. U ovakvim porodičnim sredinama može doći do punog razvoja djetetovih kreativnih potencijala.

Autoritarni roditelji imaju visoka očekivanja od djece, ali pružaju malo emocionalne podrške. Zbog toga djeca ovakvih roditelja nerijetko imaju sniženo samopouzdanje, slabije socijalne vještine i doživljavaju veću frustraciju u susretu sa zadacima. Nije neuobičajeno da ovakvi roditelji često pribjegnu i upotrebi fizičke kazne kao vaspitne metode, što može biti vrlo štetno za dijete.

Roditelji sa permisivnim stilom odgajanja su vrlo emocionalno bliski sa djecom, ali malo kontrolišu njihovo ponašanje i ne očekuju zrelo ponašanje od njih. Odsustvo jasnih pravila u odnosu dovodi do toga da su djeca ovakvih roditelja kasnije slabije prilagođena u školi, jer se tu od njih očekuje da slijede pravila, na šta djeca nisu navikla. Osim toga, lako se može desiti da se djeca ovakvih roditelja odaju prestupničkom ponašanju. I djeca permisivnih roditelja, kao i djeca autoritarnih, podložnija su pojavi psiholoških smetnji,  kao što su depresivnost i anksioznost.

Извор: Autoritativni roditeljski stil najpogodniji za dijete