Dnevne arhive: 14/03/2022

“Kad je Niče plakao”

“U onim retkim prilikama kada me je uhvatila usamljenost i dozvolio sebi da javno iznesem svoju patnju, sat vremena kasnije sam zadrhtao od samoprezira, postao sam sebi stranac, kao da sam lišen sopstvenog prisustva.”
👇
Irvin D. Yalom, američki psihijatar